back to home dude

Công Việc của Anita

Công Việc của Anita

Về Công Việc của Anita

Một hành khách đã bị mất chiếc vali của cô ấy, nên Anita phải bắt đầu một cuộc điều tra! Tìm kiếm ở những địa điểm khác nhau, đối thoại với các nhân vật và thu thập những món đồ có thể trở nên hữu ích. Bạn có thể lần theo tất cả những manh mối và lấy lại được chiếc vali không?