back to home dude

Anh Hùng nhấn chuột

Anh Hùng nhấn chuột

về Anh Hùng nhấn chuột

Đánh bại nhiều quái vật nhất có thể bằng cách đơn giản là nhấn vào chúng! Mỗi con bị giết sẽ cho bạn một số tiền, số tiền sẽ được dùng để mua những nâng cấp mới và tăng sức mạnh của bạn. Bạn có thể đi được bao xa trong trò chơi này?