back to home dude

Anh hùng kim cương

Anh hùng kim cương

về Anh hùng kim cương

Hãy kết hợp những viên kim cương giống nhau thành bộ 3 hoặc nhiều hơn để có được những thần chú và tấn công đối thủ.