back to home dude

Anh hùng kì diệu: Cứu công viên

Anh hùng kì diệu: Cứu công viên

Về Anh hùng kì diệu: Cứu công viên

Làm việc cùng Phù thủy già và cải tạo công viên! Hãy đưa 3 hoặc nhiều hơn món đồ cùng loại lại cạnh nhau để loại bỏ chúng khỏi trò chơi và dùng cách này để loại bỏ tất cả những viên gạch màu xanh. Bạn có thể kiếm đủ tiền và trả cho tất cả những khoản sửa chữa?