back to home dude

Anh hùng hươu cao cổ

Anh hùng hươu cao cổ

về Anh hùng hươu cao cổ

Hươu cao cổ là một anh hùng thực thụ. Nó sẽ thả tất cả những động vật đang bị bắt nhốt.