back to home dude

Anh hùng cứu mỹ nhân

Anh hùng cứu mỹ nhân

Về Anh hùng cứu mỹ nhân

Anh hùng của chúng ta Archer muốn giải cứu công chúa. Hãy nhắm và bắn cho đến khi sợi dây bị phá huỷ và công chúa được giải cứu.