back to home dude

Anh em nhà Sonic

Anh em nhà Sonic

Về Anh em nhà Sonic

Trong trò chơi Sonic này, bạn phải đi tới điểm đích thật nhanh. Hãy loại bỏ tất cả kẻ thù và thu nhặt những chiếc nhẫn vàng.