back to home dude

Anh em người tuyết Nick và Tom

Anh em người tuyết Nick và Tom

Về Anh em người tuyết Nick và Tom

Bạn là một người tuyết lạ kỳ. Nhiệm vụ của bạn là phải ném những nắm tuyết vào trong con quái vật cho đến khi nó hoàn toàn bị bao phủ bởi tuyết và đuổi chúng ra xa. Những kẻ thù kỳ quái đang chờ đợi bạn!