back to home dude

Anh chàng Tommy Gold

Anh chàng Tommy Gold

về Anh chàng Tommy Gold

Hãy giúp Tommy Gold trở nên giàu có. Trượt vào ống cống và loại bỏ các đồ vật để tiền xu rơi vào ví. Bạn có thể giành được điểm cao?