back to home dude

Anh bạn Pancho 4: du lịch

Anh bạn Pancho 4: du lịch

Về Anh bạn Pancho 4: du lịch

Hãy giúp anh bạn tốt Pancho du lịch tới chỗ bạn gái. Bạn phải dùng chuột để di chuyển đồ vật đang cản đường ra ngoài để anh ấy có thể bay cao hơn. Liệu bạn có thể hoàn thành tất cả 31 cửa?