back to home dude

Anh bạn Bot lúng túng

Anh bạn Bot lúng túng

về Anh bạn Bot lúng túng

Anh bạn Bot này rất hồi hộp và lúng túng, anh ta không thể tìm được lối ra. Anh ta có những qui tắc nhất định không thể phủ nhận. Bạn có thể tìm ra các qui tắc ấy trước khi bạn tìm được lối ra không? Tôi và Bot hi vọng bạn có thể làm được. Bạn sẽ giúp anh ta chứ?