back to home dude

Angry Rocket Bird

Angry Rocket Bird

Về Angry Rocket Bird

Hãy vượt qua tất cả các cấp độ bằng cách nhảy qua những lỗ trống và tránh chướng ngại vật. Thu nhặt những quả trứng vàng để ghi thêm nhiều điểm thưởng!