back to home dude

Angry Pirates

Angry Pirates

về Angry Pirates

Nhấn chìm những con tàu của kẻ thù và bắn những trái bom vào mặt của những tên cướp biển để chế giễu cho chúng một bài học trong trò chơi " chim nổi loạn" này!