back to home dude

Angry Pig

Angry Pig

Về Angry Pig

trò chơi đòi hỏi bạn phải thật nhanh tay vì những chú heo nổi giận này muốn bắn tất cả những chú chim rơi khỏi bầu trời.