back to home dude

Angry Gran run: giáng sinh

Angry Gran run: giáng sinh

về Angry Gran run: giáng sinh

Giáng sinh đến những bà vẫn đang cố gắng trốn thoát. Hãy giúp bà né tránh những chướng ngại vật nguy hiểm và chạy qua thật nhiều người đi bộ. Trò chơi này có rất nhiều nhiệm vụ, trang phục, gói nâng cấp và những thử thách thường ngày.