back to home dude

Angry gran: chạy trốn ở Cairo

Angry gran: chạy trốn ở Cairo

về Angry gran: chạy trốn ở Cairo

Bà lão này đã thoát ra ngoài được và bây giờ phải chạy để giữ mạng sống. Hãy đánh bại kẻ thù, nhảy hoặc cúi xuống để tránh chướng ngại vật và chạy trong những con hẻm nhỏ để có thể trốn thoát.