back to home dude

Angry Duck đánh bom 4

Angry Duck đánh bom 4

về Angry Duck đánh bom 4

Hãy bắn những chú heo xanh bằng súng thần công để giành chiến thắng trong trò chơi.