back to home dude

Angry Chicks

Angry Chicks

Về Angry Chicks

Túm lấy 1 trong những con gà của bạn, kéo chú gà này về và phóng chú ta ra khỏi cái ná của bạn. Cố gắng đập vỡ tất cả những con mèo! Sử dụng ít lần bắn để đạt được 3 ngôi sao ở mỗi cấp độ!