back to home dude

Angry Birds Hunter

Angry Birds Hunter

về Angry Birds Hunter

Bạn là người săn "chim nổi giận". Nhanh tay bắn vào tất cả chúng trước khi chúng gây hoảng loạn trong thành phố.