back to home dude

Angry Birds: Giải cứu

Angry Birds: Giải cứu

Về Angry Birds: Giải cứu

Hãy nhắm trúng và bắn mình vào những con heo tồi. Để giải cứu bản thân và bạn của mình, bạn phải đánh bại tất cả những con heo