back to home dude

Angry Birds Bad Pigs

Angry Birds Bad Pigs

về Angry Birds Bad Pigs

Bắn vào tất cả những con heo từ những bục. Cẩn thận vì bạn không có nhiều những chú chim nổi giận... vì thế nên nhắm kỹ và đừng bị lỡ.