back to home dude

Angry Birds 2: Bom

Angry Birds 2: Bom

Về Angry Birds 2: Bom

Những con heo xấu xa muốn lấy cắp những quả trứng vàng từ những chú chim. Đặt những chú chim bom và hãy chắc chắn rằng chúng loại bỏ được những con heo, như vậy lũ heo sẽ không thể lấy cắp những quả trứng nữa. Bạn có thể ngăn cản lũ heo xấu xa không?