back to home dude

Angry bird: Nhanh, nhanh, nhanh

Angry bird: Nhanh, nhanh, nhanh

Về Angry bird: Nhanh, nhanh, nhanh

Angry Bird đang ở trạng thái chuẩn bị đua. Hãy chọn con bạn yêu thích và bắt đầu cuộc đua. Hãy đua thật nhanh và đánh bại đối thủ của bạn.