back to home dude

Angry Bird Counter Attack

Angry Bird Counter Attack

về Angry Bird Counter Attack

Tấn công! Nhắm chính xác và bắn vào những con heo. Khi bạn đã bắn được một số lượng kha khá, bạn sẽ được chuyển sang cấp độ kế tiếp.