back to home dude

Angry Alien

Angry Alien

về Angry Alien

Sử dụng súng cao su để bắn người ngoài hành tinh đến phi hành gia, người sẽ không sống sót trong cuộc tấn công này.