back to home dude

Andy Đánh Gôn

Andy Đánh Gôn

về Andy Đánh Gôn

Andy là một người bạn tốt của tôi. Tôi đã nói với bạn anh ấy là một người bạn giàu có chưa? Bạn có muốn bắt đầu một vòng đánh gôn không? Thử những kỹ năng của bạn trên có và bắt đầu đánh quả bóng. Bạn có thể cho bóng vào lỗ trong một lần thử không?