back to home dude

Ancient Oasis Cards

Ancient Oasis Cards

Về Ancient Oasis Cards

Hãy lấy ra tất cả những lá bài trên bàn! Chọn 1 lá bài có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn lá bài trước, và sau đó tiếp tục như thế. Bạn có thể hoàn thành trò chơi trong từng cấp độ không nào?