back to home dude

Ancient Bear

Ancient Bear

về Ancient Bear

Đánh vào con gấu già này bằng cách cắt sợi dây và phóng những vật nhọn vào người của nó sao cho không làm hại đến chú gấu con xinh xắn!