back to home dude

Ancient Alchemy

Ancient Alchemy

về Ancient Alchemy

Quan sát trái banh và tìm ra những con số hiển thị. Xoay trái banh để tìm ra tất cả những con số.