back to home dude

Anbot 2

Anbot 2

về Anbot 2

Bạn gái của Anbot đã bị bắn cóc và anh ấy đang bị tạm giam. Giúp Anbot thoát ra và sau đó giải thoát cho bạn gái!