back to home dude

Ăn thịt người: hòn đảo ẩn

Ăn thịt người: hòn đảo ẩn

về Ăn thịt người: hòn đảo ẩn

Bạn sẽ là con quái vật an thit người hung dữ và ăn thịt nhiều người hết mức có thể. Bạn sẽ trở nên mạnh hơn nếu thu được nhiều máu hơn. Liệu bạn có thể khiến mọi thuyền trưởng đều sợ hãi.