back to home dude

Ẩn sĩ Trung Quốc

Ẩn sĩ Trung Quốc

Về Ẩn sĩ Trung Quốc

Ấn sĩ Trung Quốc là trò chơi đa dạng vui nhộn về người ở ẩn. Trong trò chơi này bạn có thể di chuyển các thẻ có điểm cao hơn theo chiều ngang và dọc. Gom những tấm thẻ này lại trong vỏ màu đen và đỏ. Những tấm thẻ cần cần được xóa bỏ sẽ tự động biến mất