back to home dude

Ẩn náu

Ẩn náu

về Ẩn náu

Bạn đang bị bắt giam. Chỉ có một cách duy nhất có thể dẫn bạn đến được lối ra, bạn phải ăn cắp vài món đồ. Nhanh tay, trước khi những lính gác đến nơi!