back to home dude

Amigo Pancho 2

Amigo Pancho 2

về Amigo Pancho 2

Hãy giúp Pancho đạt điểm cao nhất với quả bóng của anh ta! hạ gục tất cả những người hành tinh gai góc ở từng cấp độ và kích hoạt những vật thể khác để đi qua! Bạn có thể đạt được tất cả 3 ngôi sao với số điểm của bạn không nào?