back to home dude

Amigo Pancho 1

Amigo Pancho 1

về Amigo Pancho 1

Amigo Pancho muốn thoát khỏi hẻm núi. Hãy giúp cậu ấy! Những quả bóng phải còn nguyên vẹn! Hãy cố gắng loại bỏ những vật khác mà không phá những quả bóng.