back to home dude

Ambulance Truck Driver 1

Ambulance Truck Driver 1

về Ambulance Truck Driver 1

lái chiếc xe cứu thương thật không đơn giản. Bạn phải thật nhanh và nhớ là bệnh nhân phải sống sót trên đường đi đến bệnh viện.