back to home dude

Amberial

Amberial

về Amberial

Di chuyển bóng để thoát khỏi và đi đến cấp độ tiếp theo. Nắm bắt chữ 'A' để thêm những khả năng.