back to home dude

Alpinist Escape

Alpinist Escape

về Alpinist Escape

Bạn bị nhốt trong một cabin nhỏ ở một nơi vắng vẻ! Tìm những đồ vật có thể trở nên có ích và hãy chắc chắn bạn tìm được cách để thoát r!