back to home dude

All That... And a bag of chips

All That... And a bag of chips

về All That... And a bag of chips

Bạn có thể đánh bại lão già 90 tuổi trong khung thi đấu này không? Bạn phải cố gắng lấy được chiếc túi chứa khoai tây chiên trước khi lão già này đến gần. Hãy đi từng bước nhỏ, vì bà già sẽ dễ bị trơn té.