back to home dude

All My Gods

All My Gods

về All My Gods

Hãy thực hiện những nhiệm vụ khác nhau cho Jupiter, Flora và những vị thần khác và xây 1 thành phố thật đẹp! tập hợp những nguyên liệu và giành thêm những món đồ mới!