back to home dude

Alien's Quest

Alien's Quest

về Alien's Quest

Hãy giúp cho người hành tinh đáng thương trốn thoát khỏi những người chiếm giữ FBI trong trò chơi phiêu lưu này. Tìm cách thông minh để làm họ sao lãng và chạy!