back to home dude

Alien Truck

Alien Truck

về Alien Truck

Tải những hòn đá trên xe của bạn và lái chúng một cách an toàn đến cuối đường. Ở đó, xe tải của bạn sẽ được dỡ hàng và bạn có thể tiếp tục đi đến đống gạch kế tiếp.