back to home dude

Alien Thief

Alien Thief

về Alien Thief

Bắt cóc những con thú bằng cách nhấc chúng lên bằng con tàu UFO của bạn và thả chúng xuống trên những mảnh đất nhỏ. Cẩn thận với những quả cầu gai và những cái vực thẳm