back to home dude

Alien TD

Alien TD

về Alien TD

Những người hành tinh đang tấn công đến. Hãy xây những tháp khác nhau phù hợp với khả năng của họ trên đường để tiêu diệt bọn chúng. Bạn có thể ghi 3 ngôi sao trong một cấp độ mà không để cho một con vật nào tẩu thoát không?