Trò chơi

Trò chơi online miễn phí cho mọi lứa tuổi

Kết nối

 > 

Alice ở xứ sở vụng về

Bạn đã đăng nhập dưới tên Đoán.
Bạn đã đăng nhập dưới tên .

Alice ở xứ sở vụng về

Alice ở xứ sở vụng về
Chơi theo cách của riêng bạn bằng cách đăng ký cho mình trò chơi vui nhộn này. Bạn cũng có thể chơi như khách, nhưng điểm số và tài khoản của bạn sẽ không được lưu sau đó.
Dùng facebook để đăng nhập

đăng nhập

Tên người chơi/địa chỉ e-mail...
mật khẩu...
Ô trống chưa điền
Không rõ đối tượng
quên mật khẩu?

quên mật khẩu

nhập vào địa chỉ e-mail để cài lại mật khẩu

địa chỉ hộp thư điện tử...
Không rõ đối tượng

quên mật khẩu

Đường dẫn để cài lại mật khẩu đã được gửi vào địa chỉ e-mail của bạn

đổi mật khẩu

nhập vào địa chỉ e-mail để cài lại mật khẩu

mật khẩu mới...
mật khẩu mới (thêm lần nữa)...
mật khẩu quá ngắn (ít nhất 5 chữ cái) hoặc không bị trùng
chưa chọn nhân vật

đăng ký

chọn nhân vật
Tên người chơi...
địa chỉ hộp thư điện tử...
mật khẩu...
mật khẩu ( thêm lần nữa)...
Tên sử dụng quá ngắn hoặc quá dài ( từ 3 đến 12 chữ cái)
mật khẩu quá ngắn (ít nhất 5 chữ cái) hoặc không bị trùng
chưa chọn nhân vật
địa chỉ e-mail không đúng
Tên truy nhập hoặc địa chỉ e-mail đã có người sử dụng
Tên người dùng không hợp lệ

chọn tên và nhân vật

Tên người chơi...
chọn nhân vật
Tên sử dụng quá ngắn hoặc quá dài ( từ 3 đến 12 chữ cái)
chưa chọn nhân vật
Tên truy nhập hoặc địa chỉ e-mail đã có người sử dụng
Thêm vào "trò chơi yêu thích của tôi"
Đây là một trong những trò chơi của tôi
Đây là một trong những trò chơi của tôi
Báo trò chơi bị lỗi
Thông báo đã được gửi đi.

Alice ở xứ sở vụng về

Bạn thấy trò chơi này thế nào?
Điểm: - (0 bình chọn)
Diễn tả
Trải nghiệm cuộc thám hiểm của Alice ở xứ sở thần tiên một cách hoàn toàn mới. Ví dụ, trong màn 1 bạn phải làm cho chú thỏ lấy được chiếc đồng hồ để không bị trễ cuộc hẹn và bạn có thể sang màn chơi kế tiếp.

Điều khiển
mousechơi

Hình ảnh và video
Các thẻ
Khảo sát
Tuổi...

Gửi phản hồi