back to home dude

Alexia Crow: Thỏa thuận của những vị thần

Alexia Crow: Thỏa thuận của những vị thần

về Alexia Crow: Thỏa thuận của những vị thần

Giúp Alexia chứng tỏ bản thân bằng cách giải các câu đố hóc búa! Nhiệm vụ của bạn là tìm cách qua được màn chơi tiếp theo. Bạn có thể chơi trò chơi này từ đầu đến cuối không?