back to home dude

Aldo & Gus: Chìa khóa bộ xương

Aldo & Gus: Chìa khóa bộ xương

về Aldo & Gus: Chìa khóa bộ xương

Aldo là một phù thủy. Aldo thích việc làm phù thủy. Ông ta yêu những loại độc dược và con mèo Gus của ông ta. Một ngày kia có 2 kỵ sĩ bọc sắt tiến vào tòa nhà của ông ta. Vị vua mới đã ra lệnh phép thuật bị cấm. Aldo đã bị bỏ tù và chỉ có Gus có thể cứu được ông ta. Bạn có thể tìm chìa khóa bộ xương không?