back to home dude

Aladdin's Love Kiss

Aladdin's Love Kiss

về Aladdin's Love Kiss

Aladdin rất yêu nàng Jamine. Anh ta muốn hôn cô ta, nhưng điều này phải được bí mật.