back to home dude

Air Traffic Chief

Air Traffic Chief

về Air Traffic Chief

Nhiệm vụ của bạn là điều khiển không lưu, nếu không sẽ xảy ra những vụ đâm sầm vào nhau! Nhấp vào chiếc máy bay hoặc chiếc trực thăng và vẽ đường thẳng đến nơi đậu! Bạn có thể ngặn chặn tất cả các vụ tai nạn không nào?