back to home dude

Air Gifts

Air Gifts

về Air Gifts

bạn đừng để cho những món quà rơi xuống từ bệ bục trong trò chơi mang tính vật lý này! Sử dụng những vật màu xanh để chứa những món quà. Nhấp vào đám mây để làm cho những món quà này rơi xuống.